På valg i styret!

Årsmøtedato er satt til onsdag 16. mars 2016 på Eiktunet kafe.

 

Leder: Hege Meiler Kvernvolden 2 år    PÅ VALG

Nestleder: 1 år                                                 PÅ VALG

Styre medlemmer:

Liv H. Bratlie 2 år                                             IKKE PÅ VALG

Morten Bratlie 2 år                                        IKKE PÅ VALG

Berit Solberg 2 år                                           PÅ VALG

Jannich S. Hansen 2 år                                 PÅ VALG

Vara:

Marthe Vikenes Spruit 1 år                        PÅ VALG

Henriette Bjørnerud 1 år                             PÅ VALG

 

Revisor: Sidsel Wilberg Moen 2 år.                         IKKE PÅ VALG

Vara revisor: Monika Eikrehagen 1 år                   PÅ VALG

 

Valgkomite:

Leder: Åse N Pettersen 2 år                        PÅ VALG

Monika Eikrehagen 2 år.                            PÅ VALG

Stig Werner Brusveen 2 år                          IKKE PÅ VALG

 

Vara valgkomite:

Stine Elton 1 år                                                PÅ VALG

 

Forsalg til kandidater må være levert innen 3. februar til:

Åse N. Pettersen pr. mail: aase@trostrud.no            Mobil: 452 81 848