Årsmøte 16. Mars kl. 18.30 på Eiktunet kafe

Innkalling til årsmøte i Gjøvik Hundeklubb

Sted: Eiktunet Kafe, Eiktunet på Øverby i Gjøvik.

Onsdag 16.03.16 kl.18.30

Saksliste:

 1. Eventuelle fullmakter leveres styret før møtet settes
 2. Møtet settes. Godkjenning av innkalling
 3. Valg av møteleder, tellekomite, referent og to til å underskrive protokollen.
 4. Årsmelding og regnskap.
 5. Innkomne saker:
 1. Endring av kriterier for Kåring av Årets Hund i Agility og LP – samt nye Kåring av Årets Hund i Bruks NBF program, Blodspor og Rallylydighet. Foreslått av styret/gruppeledere.
 2. Endring av Styregodtgjørelse. Foreslått av Liv H. Bratlie.
 3. Treningsområde Breiskallen. Foreslått av Styret.
 4. Redusere utsending av medlemsbladet Sirius fra 3 til 2 ganger i året. Foreslått av Hege Meiler Kvernvolden.
 5. Valg
 6. Kåring av årets hund 2015

Trykk på teksten Årsmøte innkalling beretninger osv… så får du papirene i sin helhet.

Årmøte innkalling, berteninger, regnskap, saker og valg

Kåring av Årets Hund 2015 Agility, LP og Utstilling

Kriterier for kåring av Årets Hund 2015

 

Vinnere av ”Årets hund” tittel må være medlem av Gjøvik Hundeklubb.

Stevner/utstillinger skal telle, dvs. de beste poengsummene.

Alle resultater skal være fra offisielle stevner. Stevnene skal ha vært avholdt i Norge.

Hvert års resultat gjelder fra 1/1 til 31/12.

Utøvere sørger selv for å sende inn resultater/kritikkskjemaer til klubben.

 

 

Agility: Årets hund i agility tildeles i alle størrelsesklasser (liten – mellom – stor) og alle ferdighetsklasser (kl.1 – kl.2 – kl.3).

Vinner er den ekvipasje som har lavest sum feilpoeng i 3 tellende agility på offisielle stevner arrangert i Norge.

Krav til tellende stevne er minimum 3.premiering (inntil 25,99 feilpoeng).

Ved poenglikhet hos flere ekvipasjer vinner den med lavest(e) enkelt plassering(er).

 

Lydighet: Årets Hund tildeles alle klasser: KL 1, KL 2, KL 3 og Elite.

Poengsum fra de 3 beste stevnene i løpet av året teller. Minstekrav for å få prisen er minimum 3. premie på minst tre stevner.

 1. premiering:      20 poeng
 2. premiering:      15 poeng
 3. premiering:      10 poeng

 

Ved poenglikhet hos flere ekvipasjer i samme klasse – vinner den ekvipasjen med best oppnådd poeng i forhold til max poengsum, deretter plassering i klassen.

 

Utstilling: Utstillingsresultatene regnes om i poeng og de tre høyeste poengsummene teller.

Premien deles ut til den/de hundene som har høyest poengsum fra oppnådd resultat.

Poengene gjelder Valp (4-6, 6-9 mnd), voksen (etter fylte 9 mnd) og veteran (8 år +).

 

 

1.      BHK/BTK 5 p
BIR 3 p i tilegg (totalt 8 p)
BIM 1 p i tilegg

(totalt 6 p)

2.      BHK/BTK 4 p
3.      BHK/BTK 3 p
4.      BHK/BTK 2 p

 

 

Ved poenglikhet deles prisen ut til den som har høyest enkeltresultat.

 

Resultater til de ulike grenene sendes til Gruppeansvarlig innen 10. Mars.

Resultatene gjelder fra Norske stevner!

Tisper med løpetid og trening!

LØPETID
Tisper med løpetid tar ferie fra treningene til løpetiden er over. Dette er for alles beste mens det pågår.
Ved kurs er det opp til instruktøren, og enten kan eier/fører delta på kurset uten hunden for å trene på dette hjemme. Alternativet er at instruktør eller hjelpeinstruktør tar seg av denne ekvipasjen ved siden av de andre, eller etter endt kurssamling for de andre.

GHK håper på forståelse og hensyn av dette!