Nye treningspriser inne 2019

Klubben har til nå gjort seg noen erfaringer med hensyn til forrige års prisendring. Vi har opplevd noe nedgang i enkelte grupper, og ønsker å legge til rette for at flere kan delta på disse tilbudene. De gjeldende gruppene er miljøtrening og utstillingstrening, som har en dag i uken hver. Vi håper at vi med denne endringen vil se igjen deltakere fra tidligere og kanskje noen nye. Velkommen på trening i Gjøvik Hundeklubb 🙂

En forklaring på pris og klipp:

Klippekort medlem  400kr tilsv. 20kr pr. klipp  

Miljøtrening valp: 30kr eller 1 klipp = 20kr
Miljøtrening: 60 min 40kr eller 1 klipp = 20kr    
Utstillingstrening: 40kr eller 1 klipp = 20kr  
Vanlig trening: 80kr    eller 2 klipp = 40kr   


Klippekort: Ikke-Medlem  600kr tilsv. kr. 30kr pr klipp
Miljøtrening valp: Ikke-medlem 50kr tilsv. 30kr pr klipp
Miljøtrening: Ikke-Medlem 100kr eller 2 klipp = 60kr
Utstillingstrening: Ikke-Medlem 100kr eller 2 klipp = 60kr
Vanlig trening: Ikke-medlem  160kr eller 3 klipp = 90kr