Info om styresammensetning

12. Mars 2020 sendte nkk ut Mail vedrørende avholdende av årsmøter. I mailen st blant annet dette:

Gitt situasjonen vil det også gis anledning til å avlyse årsmøte for 2020. Beslutningen må tas av den enkelte klubbs styre. I slike tilfeller vil sittende styre bli i rollen til neste års årsmøte. Dersom styreleder vil tre ut av vervet går nestleder inn som leder inntil ny leder er valgt. Hvis et styremedlem vil tre ut av sitt verv, vil vara tre inn. Et varamedlem kan kun tre inn for et styremedlem – ikke leder eller nestleder.

Styret har valgt å avlyse årsmøtet 2019. Styrets sammensetning er frem til årsmøte 2020:

leder: Ann Leni Haugstad
nestleder: Alex B. Nilsen
styremedlem Monica O.Rogne
styremedlem: Berit Solberg
styremedlem: Liv H. Bratlie