Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Styret kaller inn til ekstraordinært årsmøte. Tidligere i år fikk styret beskjed om å utsette årsmøte eller avlyse. Siden det sittende styret var villige til å sitte valgte vi å avlyse.Det er i ettertid kommet info om at vi må behandle regnskap og årsmeldinger i et årsmøte for å få igjen momskompensasjon fra 2019. Med en innkallingstid på åtte uker rekker vi ikke det før 31. august, og ser oss da nødt til å be inn til et ekstraordinært årsmøte.Momskompensasjonen er en betydelig sum for Gjøvik hundeklubb.

Sted: Klubbhuset på Breiskallen
Onsdag 26.08 kl.18.00

NB! Svarfrist med navn og telefonnummer om du kommer innen 19.08 til haugstad.ghk@gmail.com

Saksliste:
Eventuelle fullmakter leveres styret før møtet

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder, tellekomite, referent og to til å underskrive protokollen.
3. Årsmeldinger og regnskap.