Båndtvang 1. april – 20. august

I tiden fra og med fra 1. april til og med 20. august er det generell båndtvang for hund i hele landet.

Dette innebærer at alle hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet under hele perioden. Grunnen til dette er at dyrelivet er ekstra sårbart i denne perioden, og for å sikre at hunder ikke skremmer opp eller jager fugl, vilt og beitedyr.

Båndtvangen gjelder ikke for enkelte typer jakt- og tjenestehunder under aktiv tjeneste eller trening.

Flere kommuner har egne områder hvor det skal være lov til å slippe hunden hele året uavhengig av båndtvangsperioden. Enkelte fylker og kommuner har egne regler om båndtvang på bestemte områder utover denne tiden. Ta derfor kontakt med kommunen dersom du lurer på om det er lokale bestemmelser som har betydning for muligheten for å slippe hunden løs.

Utenom den generelle tiden for båndtvang, kan hunder gå løs, dersom den er under kontroll.

Dersom man møter en hund som er løs i strid med reglene om båndtvang kan man fange den inn og levere den tilbake til eieren hvis denne er i nærheten, og kan ta hånd om hunden på forsvarlig og lovlig måte. Dersom dette ikke er mulig skal den snarest leveres til politiet.

Hvis man bryter reglene for båndtvang, kan man ilegges bot.

Hundeloven

Ny leder Ann Leni Haugstad og avtrappede Hege Meiler Kvernvolden

Vi ønsker Ann Leni Haugstad (til venstre) velkommen som ny leder av Gjøvik Hundeklubb
Ann Leni har erfaring fra andre verv – både som leder, kasserer og web.
Hun har vært delaktig i flere grener i klubben, men er nå mest aktiv i agility.

og takker Hege Meiler Kvernvolden (til høyre) for innsatsen gjennom 8 år som leder i klubben!
Hege vil fortsette som gruppeleder for Bruks/spor, samt medhjelper i LP.

Ønsker øvrige nye styremedlemmer og vara styremedlemmer velkommen – samt takker de avtrappede for innsatsen!
Nytt styre er oppdatert under om klubben – styre og gruppeledere.

Resultater 2015 – CIE, NO DK LUX NL Champion Kitou De La Ferme Farouche (Groenendael)

Resultater 2015 – CIE, NO DK LUX NL Champion Kitou De La Ferme Farouche (Groenendael).

02: Groningen int.(NL): BIM, CERT, CACIB, CIE, CRUFTS KVAL.`16, BENELUXWINNER-NL`15

04: Stockholm int.(SE): BIM, CACIB, SVENSK VINNER`15

08: Leipzig int.(TY): BIM, VDH & Club CERT, CACIB, VDH-SIEGER LEIPZIG`15

08: Leipzig int.(TY): BIM, Dbl. VDH & Club CERT, CACIB, TYSK VINNER`15

08: Luxembourg int.(LU): 2BT, res.CERT, res.CACIB, LUXEMBOURG CHAMPION

09: Maastricht int.(NL): BIR, CERT, CACIB

12: Amsterdam int.(NL): BIM, CERT, CACIB, NEDERLANDSK CHAMPION

Tone Borge