Klubbens aktiviteter – Besøkshund

Besøkshund

De fleste sosiale menneskekjære hunder kan bli Besøkshund. En besøkshund besøker mennesker i alle aldre på diverse institusjoner som sykehus,
barnevernsinstitusjoner, omsorgsentra, fengsler, barnehager, skoler, flyktningemottak, institusjoner for psykisk utviklingshemmede, rus, psykiatri m.m.
med formål å skape uformell glede, aktivitet, kos, kunnskap og gode samtaler om hund.

Vi skiller mellom to begreper som blir brukt i dag:

TERAPIHUND:
– En hund som er langvarig terapihundutdannet sammen med hundefører som skal være fagperson med helsefaglig eller pedagogisk kompetanse.
Terapihundens oppgave er å bistå som en del av «metodene» i behandlingen av pasienten, med et konkret faglig behandlingsmål. Oftest en-til-en-situasjon.
Pr i dag er det ingen offentlig formell godkjenningsordning for terapihunder i Norge, kun private aktører som lager sitt eget private «godkjenningssystem».

BESØKSHUND:
– En trygg og sosial lydig hund som benyttes i uformelle sosiale situasjoner sammen med ansvarsbevisst hundefører. Kortvarig kurset.
Ingen formell offentlig godkjenning. Målet er å glede andre brukergrupper med hund (unge/eldre/funksjonshemmede/flyktninger osv)

Men det er en del hundefører og hund må vite/kunne:
Grunnleggende lydighet
Ikke-aggresjon mot mennesker
hunden må like nærhet og berøring, være tålmodig, ikke skvetten osv.

Samt viktige regler om hygiene, internkontroll, sikkerhet, forsikringsregler, ansvar, taushetsplikt og etikk som hundefører må vite om.

Gjøvik Hundeklubb har inngått samarbeide med Gjøvik Røde Kors.
Dette innebærer at Gjøvik Røde Kors står for kursing av besøkshund, og formidler deg videre.

Rode_Kors_Gjovik