Klubbens aktiviteter – Bruks (NBF)

Hva er brukshundsport (NBF)?

Det konkurreres i forskjellige grener i brukshundsport. Det er Spor, Felt, Rundering og Rapport. Alle grener er delt inn i fire klasser, der klasse D er laveste klasse, deretter følger klasse C, B og A. Man rykker oppover i klassene ved å oppnå en viss poengsum. Hunden må være 1 år for å starte, og det er krav om bestått karaktertest eller lignende for hunder født etter 30.06.2002.

Hver klasse består av to deler. Det er en lydighetsdel som er lik uansett om man konkurrerer i Spor, Rundering eller Rapport. I tillegg kommer spesialøvelsene som varierer fra gren til gren. I klasse D og C er budføring med i alle grener, og i klasseB og A er det felt i alle grener. I klasse A kan det deles ut brukscertifikat slik at hunden kan få Brukschampionat. Det arrangeres også Norgesmesterskap og Nordisk Mesterskap i kl. A. Det er utarbeidet eget regelverk for brukshundprøver.

082

Les mer om brukshundsport
Hoggorm
HoggormFerdes du i fjellet eller går spor – sett aldri vannskålen i nærheten av hunden!
Hoggorm søker mot der det er vann.

Les mer om hoggormbitt
Les mer om hoggormbitt hosmenneske