Dugnad på Breiskallen 13. Mai 2020

Så utrolig morsomt å komme på Breiskallen idag å se hvor mange som deltok på dugnad. Det har vært en utrolig trivelig dag!! Vi har fått gjort masse 🤩 Det ble ryddet i skråninger og kratt, gjerde er satt opp, en strømstolpe ved klubbhuset er nede og det er tatt ut litt skog 😊😊

tusen takk for hjelpa alle sammen!! Sammen er vi jaggu gode!

hilsen styret


Info om styresammensetning

12. Mars 2020 sendte nkk ut Mail vedrørende avholdende av årsmøter. I mailen st blant annet dette:

Gitt situasjonen vil det også gis anledning til å avlyse årsmøte for 2020. Beslutningen må tas av den enkelte klubbs styre. I slike tilfeller vil sittende styre bli i rollen til neste års årsmøte. Dersom styreleder vil tre ut av vervet går nestleder inn som leder inntil ny leder er valgt. Hvis et styremedlem vil tre ut av sitt verv, vil vara tre inn. Et varamedlem kan kun tre inn for et styremedlem – ikke leder eller nestleder.

Styret har valgt å avlyse årsmøtet 2019. Styrets sammensetning er frem til årsmøte 2020:

leder: Ann Leni Haugstad
nestleder: Alex B. Nilsen
styremedlem Monica O.Rogne
styremedlem: Berit Solberg
styremedlem: Liv H. Bratlie

Nytt treningssted

Vi er så heldige å ha fått leie en hall til. Denne ligger på Vestby gård, på Gjøvik, og vil løse plassproblemet til hundeklubben midlertidig. Klubben jobber fortsatt mot ny hall på Breiskallen, men dette ser ut til å ta lenger tid enn først antatt. Mer info om dette kommer på nyåret.

Den nye hallen ligger i et nedlagt hønsehus, er isolert og vil bli oppvarmet. Det er først og fremst lydighet, smeller og kursaktivitet som vil foregå her. For de som står i turnus er det mulig å leie treningstid også i denne hallen, som på samme måte som i hallen på Raufoss.

Under treninger er det lagt ut timeplaner for begge steder, så da håper jeg alle grupper får trene så mye de vil, og at dette vinterhalvåret blir et av de beste så langt!!
Takk til styret som har jobbet for denne muligheten og fått det til!

Ann Leni Haugstad
Leder Ghk