Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Styret kaller inn til ekstraordinært årsmøte. Tidligere i år fikk styret beskjed om å utsette årsmøte eller avlyse. Siden det sittende styret var villige til å sitte valgte vi å avlyse.Det er i ettertid kommet info om at vi må behandle regnskap og årsmeldinger i et årsmøte for å få igjen momskompensasjon fra 2019. Med en innkallingstid på åtte uker rekker vi ikke det før 31. august, og ser oss da nødt til å be inn til et ekstraordinært årsmøte.Momskompensasjonen er en betydelig sum for Gjøvik hundeklubb.

Sted: Klubbhuset på Breiskallen
Onsdag 26.08 kl.18.00

NB! Svarfrist med navn og telefonnummer om du kommer innen 19.08 til haugstad.ghk@gmail.com

Saksliste:
Eventuelle fullmakter leveres styret før møtet

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder, tellekomite, referent og to til å underskrive protokollen.
3. Årsmeldinger og regnskap.

Dugnad på Breiskallen 13. Mai 2020

Så utrolig morsomt å komme på Breiskallen idag å se hvor mange som deltok på dugnad. Det har vært en utrolig trivelig dag!! Vi har fått gjort masse 🤩 Det ble ryddet i skråninger og kratt, gjerde er satt opp, en strømstolpe ved klubbhuset er nede og det er tatt ut litt skog 😊😊

tusen takk for hjelpa alle sammen!! Sammen er vi jaggu gode!

hilsen styret


Info om styresammensetning

12. Mars 2020 sendte nkk ut Mail vedrørende avholdende av årsmøter. I mailen st blant annet dette:

Gitt situasjonen vil det også gis anledning til å avlyse årsmøte for 2020. Beslutningen må tas av den enkelte klubbs styre. I slike tilfeller vil sittende styre bli i rollen til neste års årsmøte. Dersom styreleder vil tre ut av vervet går nestleder inn som leder inntil ny leder er valgt. Hvis et styremedlem vil tre ut av sitt verv, vil vara tre inn. Et varamedlem kan kun tre inn for et styremedlem – ikke leder eller nestleder.

Styret har valgt å avlyse årsmøtet 2019. Styrets sammensetning er frem til årsmøte 2020:

leder: Ann Leni Haugstad
nestleder: Alex B. Nilsen
styremedlem Monica O.Rogne
styremedlem: Berit Solberg
styremedlem: Liv H. Bratlie