Endring treningstider

PS! Endret tid på Unghund/nybegynner – utvidet med en halvtime 18.30 – 19.30 og
endret tid på Miljøtrening videregående fra kl. 19.30 – 20.00

Endring trår i kraft fra 17. august 2015.

Vedtatt på instruktørmøtet 24. juni etter tilbakemelding fra oppmøtte og instruktørene for å kunne lettere kunne ta imot de nye og de med yngre hunder!

Krav nivået på Miljøtrening fra kl. 19.30 – 20.00 er så høyt, og de kan også gjerne bli med videre på gruppen etter!