NY Nestleder!

NY Nestleder!

Nestleder Jon Reinsby Petersen har måttet trekke seg ifra sitt verv som Nestleder i GHK av personlige årsaker.

NY Nestleder kandidat er forespurt av valgkomiteen og stepper inn fra dags dato (05.10.2015) frem til Årsmøte.
Vara styremedlem Marthe Vikenes Spruit er da Nestleder frem til Årsmøte.