Smittsom sykdom

Gjøvik hundeklubb avlyser alle treninger denne uken (uke 36) til vi får flere svar på hva slags sykdom dette er. Vi kommer med mer info og status over helgen. 
Ghk anbefaler å følge retningslinjene i saken nedenfor.

https://www.nkk.no/aktuelt/alvorlig-sykdom-er-pavist-hos-flere-hunder-i-oslo-omradet-article159244-985.html?fbclid=IwAR0sZXKdX6AybQyu9rS5g53WCmwBimcq46ZeaH1sF98BR2bsLYLBqxZ0S6o