Treninger – Bruks

Bruks

TRENING FOR DE SOM ØNSKER Å KONKURRERE I BRUKS
I brukshundsport konkurreres det i ulike grener, spor, felt, rundering og rapport. Hunden må være 1 år for å starte, og det er krav om bestått karaktertest eller lignende for hunder født etter 30.06.2002. Hver gren består av to deler. Det er en lydighetsdel som er lik for alle grenene, i tillegg kommer spesialøvelsene som varierer fra gren til gren.

Regelverket for brukshundprøver kan leses på NKKs side her

Les også om NBF brukshund sporten og regelverket på  http://www.norsk-brukshundsport.no/