Nyttig info for hundeeiere

Nyttig informasjon for hundeeiere

Valp i huset

Vi har egne valpekurs fra 8 – 9 ukers alder og opp til 6 mnd. På disse kursene læres hunden lek og kontakt, nei, sitt, bli tatt på. Det blir snakket om avlæring av biting, lære å være litt alene, stell og pleie. Og spørsmål som du måtte ha.

Valpetrening er hver mandag kl. 18.00 – 18.30 (opp til 6 mnd. alder). Her lærer hunden å være sammen med deg i kontrolerte omgivelser, og skal ikke hilse på alle de andre hundene.
Dette er av sikkerhetsmessige årsaker – samt for at hunden lærer å være i nærheten av andre mennesker og hunder sammen med deg!

Aktiviteter for Valper

Er det noe du lurer på – så spør oss!

Båndtvang

1. April – 20. August (kan være utvidet i enkelte kommuner)
Båndtvang er regulert i Lov om hundehold § 6.
Regulert i loven, vil med andre ord si at det kan være straffbart å la hunden gå løs i båndtvangsperioden.
I Oppland fylke – er det nå bekreftet av politijurist Tom Gjestvang, at strafferammen for løs hund i båndtvang perioden vil være bot i fra kr. 3.000,- og oppover. Dette ut i fra hver enkelt ”situasjon”.
Båndtvangen er innført slik at ikke hunder skal kunne jage eller skade sau, storfe, geiter, fugler, rein, hester eller vilt.
Det gjøres samtidig oppmerksom på at det enkelte steder kan forekomme utvidet båndtvang også.
Sjekk i din kommune hva som gjelder utenom den ordinære båndtvangen!

Gjøvik Hundeklubb oppfordrer alle klubbens medlemmer å holde seg til lovverket,
og informer gjerne de dere møter på tur!
Sett heller på en langline, så får hunden løpt «fritt» selv om den er i bånd!

Hundeloven

Når det gjelder båndtvang er denne tiden fastsatt fra 1. april – 20. august.
MEN – dette kan være utvidet, og eller andre bestemmelser – alt etter som i hvilken kommune du oppholder deg eller ferdes. Dette må dere sjekke opp der dere er eller skal.
For øvrig så heter det seg at man skal ha kontroll på hunden – uansett!

Hundeloven gjelder HELE året! 

Kan  blant annet påminne at det ikke er lov til å binde hunden igjen ute, om du skal inn på butikken etc. Så sant du ikke har noen til å følge med hunden din.

Husk å plukk opp etter hunden din, uansett hvor dere er.

Vil minne om at man kan bli bøtelagt for å ikke plukke opp etter seg!

Hundeloven  https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-74

Båndtvang