Klubbens aktiviteter – Agility

Agility

Agility er hinderløp med hund. Ordet ”agile” er engelsk og betyr: rask – smidig- lett bevegelig. Hunden hopper over og gjennom, kryper under og gjennom, balanserer over. Agility er en sunn aktivitet for hunden og stimulerer til et positivt og godt hundehold, skaper kontakt mellom hund og fører, er fin miljøtrening og fin fysisk trening for både hund og fører. Agility passer for nesten alle hunder.

Alder for å starte trening i agility:
Små hunder: 9 mnd
Store hunder: 12 mnd

Hundens fysikk bør kunne tåle alle hoppene, opp- og nedgang på felthindrene,
slalom mellom pinner og krappe svinger.

Det er en fordel at man har god kontakt med hunden sin, sikker innkalling,
at hunden kan STÅ, SITT, BLI og kan konsentrere seg.
Agipro web         NKK Agility

agility-hopp      Agility action

Styret i Gjøvik HK har med virkning fra 6. mars vedtatt følgende retningslinjer for nybegynnertreningene i agility:
For deltagelse på klubbens organiserte nybegynnertreninger i agility kreves det at ekvipasjen har gjennomfør et nybegynnerkurs i agility (kurs i hinderinnlæring) eller kan dokumentere tilsvarende ferdigheter.
Endringene gjøres gjeldende fra 06.03.2014.
Begrunnelsen for endringene er:
Nyinnlæring av hinder for nye utøvere på klubbens treningskvelder krever mye tid og begrenser dermed sterkt mulighetene for trening og videreutvikling for de ekvipasjene som har gått nybegynnerkurs og/eller kan alle hindrene. Ved å begrense deltagelsen på nybegynnertreningene til ekvipasjer som kan alle hindrene vil også kvaliteten på treningene kunne legges på et høyere nivå og bli mer effektive.
Tilsvarende retningslinjer praktiseres for øvrig av de fleste hundeklubber rundt om i landet.
For å imøtekomme et behov fra ekvipasjer som ønsker å prøve agility før de eventuelt melder seg på et nybegynnerkurs, tas det sikte på åavholdes en ”introduksjonskveld” i agility for eksempel en gang i måneden eller når treningsbanene/-hallen er ledig.